Tillegg:Pronomen i norsk

Norsk grammatikk
Ordklasser
Adjektiv
Adverb
Determinativ
Konjunksjoner
Subjunksjoner
Preposisjoner
Pronomen
Substantiv
Verb
Se også
Rim-ord
Commons Wikipedia på bokmål: Pronomen og Wikipedia på nynorsk: Pronomen – leksikonoppføringer

Pronomen er ord som nyttes i steden for noe, særlig i steden for navn, men også for ting.

Disse tabellene inneholder også eiendomspronomen, selv om de i henhold til nyere grammatikk kalles «possessiver» og ansees for å være en del av ordgruppen «determinativ».

Personlige pronomen rediger

Bokmål rediger

Personlige
pronomen
Subjektsform
(nominativ)
Objektsform
(akkusativ)
Refleksive
pronomen
Eiendomspronomen
Hankjønn Hunkjønn Intetkjønn Flertall
1. person
entall
jeg meg min mi mitt mine
2. person
entall
du deg din di ditt dine
3. person entall
hankjønn
han ham/han seg hans
3. person entall
hunkjønn
hun henne hennes
3. person entall
kjønnsnøytralt
hen hen hens
3. person entall
han-/hunkj.
den dens
3. person entall
intetkjønn
det dets
1. person
flertall
vi oss vår vårt våre
2. person
flertall
dere deres
3. person
flertall
de dem seg
3. person refleksiv
en- og flertall
seg sin si sitt sine

Nynorsk rediger

Personlege
pronomen
Subjektsform
(Nominativ)
Objektsform
(Akkusativ)
Refleksive
pronomen
Eigedomspronomen
Hankjønn Hokjønn Inkjekjønn Fleirtal
1. person
eintal
eg meg min mi mitt mine
2. person
eintal
du deg din di ditt dine
3. person
eintal hankjønn
han han seg hans
3. person
eintal hokjønn
ho ho/henne hennar
3. person eintal
kjønnsnøytralt
hen hen hens
3. person
eintal inkjekjønn
det dess
1. person
fleirtal
me/vi oss vår vårt våre
2. person
fleirtal
de/dokker dykk/dokker dykkar/dokkar
3. person
fleirtal
dei seg deira
3. person refleksiv
ein- og fleirtal
seg sin si sitt sine

Demonstrative pronomen rediger

Demonstrerende pronomen (også kalt påpekende [nn: peikande] pronomen) bruker vi for å vise til noe. Vi skiller mellom ting som er nærme og ting som er langt borte. Demonstrative pronomen bøyes i kjønn og tall.

Bokmål rediger

  hankjønn hunkjønn intetkjønn flertall
nær denne denne dette disse
borte den den det de

Nynorsk rediger

  hankjønn hunkjønn intetkjønn flertall
nær denne denne dette desse
borte han ho det dei