Tillegg:Substantiv som ikke telles

Se også: Kategori:Masseord i norsk og Kategori:Masseord etter språk

Noen substantiv bøyes ikke i flertall. Isteden bruker vi entallsformene til å angi en uspesifisert mengde. Et eksempel er mat: Vi snakker ikke om flere mater eller alle matene, men om mye mat og all maten.

Noen substantiv har flertallsbøying, men kan også brukes til å omtale en uspesifisert mengde. Vi kan snakke om flere fisker og alle fiskene, men også om mye fisk og all fisken.

Noen fenomen føles det unaturlig å telle, men de har likevel flertallsbøying når det er snakk om en spesiell sort eller kvalitet. Mye vin og all vinen viser til en mengde vin, mens flere viner og alle vinene viser til ulike vinsorter.