Tillegg:Sterke verb i nynorsk

Norsk grammatikk
Ordklasser
Adjektiv
Adverb
Determinativ
Konjunksjoner
Subjunksjoner
Preposisjoner
Pronomen
Substantiv
Verb
Se også
Rim-ord

Sterke verb har ikke endelse i preteritum. Dette er en liste over sterke verb i nynorsk. En del verb kan ha både sterk og svak bøyning. De formene som er svake, er merket med en stjerne (*).

Infinitiv A-infinitiv Presens Preteritum Perfektum partisipp Klasse
be - ber bad bede, bedd, bedt
bede beda bed bad bede, bedd, bedt
bite bit beit bite 1
breste brest brast broste 3a
bere ber bar bore 4
blåse blæs bles blåse 7a
bryte bryt braut brote 2
ete et åt ete 5b
fare fer for fare 6
finne finn fann funne 3b
får fekk fått 7b
lese les las lese 5a
spinne spinn spann spunne 3b
søkke søkk sokk sokke 3c