Tillegg:Adjektiv i norsk

Norsk grammatikk
Ordklasser
Adjektiv
Adverb
Determinativ
Konjunksjoner
Subjunksjoner
Preposisjoner
Pronomen
Substantiv
Verb
Se også
Rim-ord

Adjektiv er ord som beskriver substantiv.

Bøying

rediger

Adjektiv har samsvarsbøying og gradering

Samsvarsbøying

rediger

Gradering

rediger

Adjektiv har tre grader: positiv, komparativ og superlativ. Desse nyttar vi til å samanlikne substantiv: Ei jente er penare enn ei anna. Ei historie er mest truverdig. Gradering skjer ved enkel gradbøying, gradbøying med omlyd, endra stamme og ved hjelp av hjelpeorda meir (mer) og mest.

Enkel gradbøying

rediger
Pen
Positiv Komparativ Superlativ
pen penare penast (nynorsk)
pen penere penest (bokmål/riksmål)

For adjektiv som slutter på -e - f.eks ekte - droppes denne e-en ved gradbøyning.

Adjektiv som slutter på -ig og -lig får bare -st i superlativ på bokmål og riksmål:

Modig
Positiv Komparativ Superlativ
modig modigare modigast (nynorsk)
modig modigere modigst (bokmål/riksmål)

Gradbøying med omlyd

rediger
Lang og få
Positiv Komparativ Superlativ
lang lengre lengst (nynorsk)
færre færrast (nynorsk)
færre færrest (bokmål/riksmål)

Merk at endinga som oftast vert trukke saman, men ikkje alltid.

Endra stamme

rediger
God
Positiv Komparativ Superlativ
god betre best (nynorsk)
god bedre best (bokmål/riksmål)

Hjelpeord

rediger

Nokre adjektiv vert gradert med meir (mer) og mest. Det er aldri feil å gjere dette og i nokre høve er det det einaste rette. Når er eit spørsmål om smak og språkkjensle, men vi har nokre tommelfingerreglar. Reglene varierer frå kjelde til kjelde, men her er eit samandrag.

  1. Lange adjektiv nyttar hjelpeord: Ord på fire stavingar og meir er lange.
  2. Dei fleste adjektiv på -sk nyttar hjelpeord, mellom anna dei som har fleire enn ei staving.
  3. Alle som ender på -isk.
  4. Adjektiv danna av partisippformer av verb: slike som sluttar på -en, -et, -ut, -ete, -rt, -ende, -ande.
  5. Adjektiv som ender på -s og kjem frå substantiv.
Hjelpeord
Positiv Komparativ Superlativ
interessant meir/mer interessant mest interessant 1
opprørsk meir/mer opprørsk mest opprørsk 2
kaotisk meir/mer kaotisk mest kaotisk 3
stukken meir/mer stukken mest stukken 4, opphaveleg perfektum partisipp av stikke
barbert meir/mer barbert mest barbert 4, perfektum partisipp av barbere
kronglete meir/mer kronglete mest kronglete 4, perfektum partisipp av krongle
levende mer levende mest levende 4, presens partisipp av leve
dugande meir dugande mest dugande 4, presens partisipp av duge
avleggs meir/mer avleggs mest avleggs 5

Kjelder

rediger
  • Norsk Nettskole [1]
  • Riksmålsforbundet [2]