Norsk rediger

Tallord rediger

to (bokmål/riksmål/nynorsk)

  1. grunntall 2; andre tall i tallrekka

Relaterte termer rediger

Oversettelser rediger

Dansk rediger

Tallord rediger

to

  1. to

Engelsk rediger

Preposisjon rediger

to

  1. til å; til; mot
  2. i sammelikning med; å; for; for å

Subjunksjon rediger

to

  1. å (infinitivsmerke)