Se også: be og Be

Norsk rediger

Prefiks rediger

be- (bokmål/riksmål/nynorsk) , brukes mest i bokmål og riksmål

 1. brukes sammen med verb for å muliggjøre direkte tilknytning til objekt (uten preposisjon)
 2. brukes til å avlede verb av adjektiv
 3. brukes til å danne verb av substantiv
 4. brukes til å avlede partisipp-dannelser av substantiv og verb
 5. uten funksjon, der 2. leddet ikke betyr noe for seg selv (disse ordene er ofte direkte fra middelnedertysk eller tysk)

Eksempel rediger

 1. bese (se på), bebo (bo i), besvare (svare på), bety (tyde på), begå (gå hen til)
 2. beriktige (av riktig), bemektige (av mektig)
 3. befolke (av folk), bemanne (av mann)
 4. bebrillet (av brille), belest (av lese)
 5. begynne, bekymre, beskjed

Etymologi rediger

Fra nedertysk/lavtysk, trykklett sideform av bi, som har betydningen "ved siden av". Jevnfør be- i engelsk, gammelengelsk, tysk og nederlandsk. Opprinnelig fra urgermansk *bi ("rundt") (jevnfør tysk bei og nedertysk bi, som har gitt opphav til norsk bi), fra *umbi, som er beslektet med urindoeuropeisk *ambhi ("rundt"), jevnfør sanskrit abhi og gresk amfi-.

Beslektede termer rediger

bi

Område rediger

Brukes mest i bokmål, i nynorsk er forstavelsene an- og be- lite foretrukket.

Engelsk rediger

Prefiks rediger

be-

En tidligere mye brukt prefiks som ble brukt i dannelsen av verb. Som i norsk erstatter den noen ganger bruken av verb + preposisjon. Prefikset var spesielt produktivt i tiden mellom det 16. og 17. århundret, mange av ordene som ble dannet er derimot foreldet og brukes ikke lenger.

 1. totalt, grundig
 2. på, omkring, over
 3. om, til
 4. brukes til å danne verb av substantiv og adjektiv og til å danne partisipp-substantiv

Eksempler rediger

 1. bemuse - å forvirre noen
 2. besmear - å grise til, besudle (av smear - å smøre utover)
 3. bespeak - å bestille, vitne om (egentlig: "å snakke til")
 4. bedim - å mørkne, gjøre uklart (av dim - mørk, uklar), behead - å halshogge (av head - hode)

Etymologi rediger

En trykklett sideform av preposisjonen bi fra gammelengelsk, med betydningen ved og ved siden av, som har gitt opphav til engelsk by. Opprinnelig fra urgermansk *bi ("rundt") (jevnfør tysk bei og middelnedertysk bi, som har gitt opphav til norsk bi), fra *umbi, som er beslektet med urindoeuropeisk *ambhi ("rundt"), jevnfør sanskrit abhi og gresk amphi-.

Beslektede termer rediger

by

Nederlandsk rediger

Prefiks rediger

be-

 1. brukes sammen med verb for å muliggjøre direkte tilknytning til objekt (uten preposisjon)

Eksempler rediger

 1. bedenken (tenke på, be- + denken), bedrukken (trykke, be- + drukken, "trykke")

Etymologi rediger

Samme opphav som i norsk, mange av ordene dannet med be- i nederlandsk svarer direkte til sine norske motstykker. Eks: begrenzen (begrense), begrijpen (begripe, skjønne), beroven (berøve).

Ungarsk rediger

Prefiks rediger

be-

 1. indikerer handlinger som skjer innover

Eksempler rediger

 1. beszáll (fly inn, be- + záll, fly)

Gammelengelsk rediger

Prefiks rediger

be-

be-

 1. brukt til å lage verb og adjektiver med betydningen "rundt, gjennom"
 2. brukt sammen med verb for å muliggjøre direkte tilknytning til objekt (uten preposisjon)

Etymologi rediger

Trykklett form av be ("ved siden av"), fra urgermansk *bi ("rundt") (jevnfør tysk bei og norsk bi), fra *umbi, som er beslektet med urindoeuropeisk *ambhi ("rundt"), jevnfør sanskrit abhi og gresk amphi-.