Wiktionary:Om russisk

Språk: Russisk
Språkkode: ru
Hovedkategori: Kategori:Russisk
Etter tema: Kategori:ru:Emner
Vedlikehold: Kategori:Mangler (russisk)
Brukere: Kategori:Bruker ru
Se også: Wiktionary:Mal og [[::Kategori:Russisk|:Kategori:Russisk]]

Denne siden prøver å gi en omfattende veiledning for alle problemer som kan oppstå vedrørende det russiske språket, spesielt russiske ord, i Wiktionary. Denne siden er hovedsakelig en instruksjon i hvordan man skal formatere oppføringer på russiske ord (eller mer presist, hvordan man formaterer den russiske seksjonen av en oppføring). Den tar seg også av russisk oversettelse av norske ord.

Formattering av oppføringer om russiske ord

rediger

Du kan gjerne lese Wiktionary:Mal først. Der ser man de generelle formatteringsreglene.

Overskrifter

rediger

Oppføringsseksjonen på det russiske ordet skal settes inn i oppføringen etter alfabetisk rekkefølge. Den begynner med en nivå-to-overskrift

==Russisk==

Overskriftene som brukes under "Russisk"-overskriften er de samme som vi bruker for norske oppføringer. Også samme rekkefølge og nivåer som for norske ord, og formatteringen av innholdet vil generelt sett bli likt.

Substantiv

rediger

Oppslagsord for russiske oppføringer bør være i nominativ entall (eller nominativ flertall hvis det ikke finnes noen nominativ entall, f.eks. перила).  Det er ikke nødvendig å liste opp bøyde former av flertallsformer av ordet, da hver oppføring skal ha en bøyningstabell.

Bøyning
rediger

Russiske substantiv bøyes (det finnes unntakt, f.eks. Колорадо) i seks kasus (nominativ, genitiv, dativ, akkusativ, instrumentalis og preposisjonell) og i to tall (entall og flertall).  Nominativ entall av et substantiv er den «grunnleggende» formen, hvis side vi inkluderer definisjoner og videre informasjon.  Det er ideelt å ha en fullstendig bøyningstabell for hvert substantiv, inkludert de som ikke bøyes i alle kasus.  Hvis ordet hverken brukes i entall eller flertall, bør dette bemerkes, og bøyningstabellen burde kun inneholde the tallet som ordet bøyes i.

Hvis, og det er ofte greien med folks navn og titler, vokativsformen er kjent, burde denne inkludered i bøyningstabellen som en et syvende kasus, f.eks. Иисус.

  • Bøyningstabeller
  • Anvendelige maler

Adjektiv

rediger

Adverbiale partisipper

rediger

Eksempler:

Upersonlige verb

rediger

Eksempler:

Eiendomsadjektiv

rediger

Eksempler:

Predikative adjektiv

rediger

Eksempler:

Predikativer

rediger

Eksempler:

Idiomer

rediger

Eksempler:

Verbformer

rediger

Eksempler:

Verbprefiks

rediger

Eksempler: