Wiktionary:Introduksjon Wiktionary (eksempler og sitater)

1. Velkommen, 2. Språk og ordklasser, 3. Definisjoner, 4. Eksempler og sitater, 5. Etymologi og uttale, 6. Grammatikk, 7. Synonymer, antonymer, beslektede og avledede ord, 8. Oversettelser, 9. Kategorier, 10. Avslutning | Se også: Introduksjon for Wiki-formatering.

Eksempler er med å tydeliggjøre hva et ord betyr, i hvilken sammenheng det kan brukes, etc. Sitater er mer eller mindre kjente steder hvor ordet er brukt, ofte fra bøker.

Vi setter inn både eksempler og sitater under definisjonen, og lager et eget underpunkt for dette. Du kan enten bruke egen mal, eller formatere selv.

For å skrive inn et ord med eksempel og sitat (du kan også bare legge inn ett av de), skriver du inn følgende (eksempel med mal):

==Norsk==
===Adjektiv===
{{no-adj}}

#Med [[frykt]] for noe, at man har [[angst]] for noe.
#:{{eksempel|no|Jeg er veldig redd for edderkopper.}}
#:{{sitat|no|Jeg var ikke redd for noen verdens ting, bortsett fra tannlegen.|Taylor Caldwell}}

eller slik (uten maler):

==Norsk==
===Adjektiv===
{{no-adj}}

#Med [[frykt]] for noe, at man har [[angst]] for noe.
#:''Jeg er veldig redd for edderkopper.''
#*''Jeg var ikke redd for noen verdens ting, bortsett fra tannlegen.'' – Taylor Caldwell

Sitatene skjules automatisk. For å se de, må du trykke på knappen [sitater ▼].