Wiktionary:Introduksjon Wiktionary (etymologi og uttale)

1. Velkommen, 2. Språk og ordklasser, 3. Definisjoner, 4. Eksempler og sitater, 5. Etymologi og uttale, 6. Grammatikk, 7. Synonymer, antonymer, beslektede og avledede ord, 8. Oversettelser, 9. Kategorier, 10. Avslutning | Se også: Introduksjon for Wiki-formatering.

Etymologi og uttale plasseres etter definisjonen (for noen språk, deriblant norsk, angir vi også andre former imellom disse punktene, les mer om dette her).


Etymologi er læren om hvor et ord kommer fra, dets historie. Etymologi er opplysninger som ikke er underlagt opphavsrett, du trenger altså ikke å omskrive det dersom du henter informasjon fra en ordbok eller lignende, men kan bare skrive det rett inn. For å formatere det fint kan det være greit å bruke malene {{etyl}} (språk) og {{term}} (opprinnelig ord). Generelt kan du sette det opp slik:

====Etymologi====
Fra {{etyl|non|no}} {{term|hræða||skremme}}.

etyl er navnet på malen, non språkkoden for norrønt (språket ordet kommer fra), no språkkoden for norsk (det språket det brukes i), term navnet på andre mal, hræða det opprinnelige ordet og skremme det opprinnelige ordets betydning.


Uttale forteller hvordan vi sier ordet. To vanlige måter å angi det på, er ved lydspråket IPA, eller ved en lydfil. Du bruker maler (disse tegnene: {{}} med malnavn og informasjon imellom) her også (eksempel: nederlandsk bang):

====Uttale====
*{{IPA|[bɑŋ]}}
*{{audio|nl-bang.ogg}}