Tillegg:Pronomen i spansk

Dette er en oversikt over pronomen i spansk.

Personlige pronomen Nominativ Etter preposisjon Akkusativ Dativ Eiendomspronomen Refleksive pronomen
Betonede former Ubetonede former
Hankjønn Hunkjønn Hankjønn Hunkjønn
Entall Flertall Entall Flertall Entall Flertall Entall Flertall
1. person
entall
yo me mío míos mía mías mi mis mi mis me
2. person
entall
ti te tuyo tuyos tuya tuyas tu tus tu tus te
3. person
entall hankjønn
él lo, le le, (se) suyo suyos suya suyas su sus su sus se
3. person
entall hunkjønn
ella la le, (se) suyo suyos suya suyas su sus su sus se
3. person entall,
høflig (usted)
usted lo, le m; la f le, (se) suyo suyos suya suyas su sus su sus se
1. person
flertall hankjønn
nosotros nos nuestro nuestros nuestra nuestras nuestro nuestra nuestros nuestras nos
1. person
flertall hunkjønn
nosotras nos nuestro nuestros nuestra nuestras nuestro nuestra nuestros nuestras nos
2. person
flertall hankjønn
vosotros os vuestro vuestros vuestra vuestras vuestro vuestros vuestra vuestras os
2. person
flertall hunkjønn
vosotras os vuestro vuestros vuestra vuestras vuestro vuestros vuestra vuestras os
3. person
flertall hankjønn
ellos los, les les, (se) suyo suyos suya suyas su sus su sus se
3. person
flertall hunkjønn
ellas las los, les suyo suyos suya suyas su sus su sus se
3. person
flertall, høflig (ustedes)
ustedes los, les m; las f los, les suyo suyos suya suyas su sus su sus se
Merk
  • Denne tabellen viser personlige pronomen basert på en bredere definisjon, der eiendoms- og og refleksive pronomen anses som undergrupper til personlige pronomen. Ofte defineres pronomen til å kun omfatte de fire første kolonnene samt genitivsformene, som ikke bøyes etter kongruens (samsvarbøyning).
  • Ofte anses refleksive pronomen bare å forekomme i tredje person, ettersom stavingen sammenfaller med andre og tredje kolonne for første og andre person.
  • Vosotros, vosotras, os, vuestros etc. brukes ikke i Latin-Amerika. Der erstattes disse pronomenene med ustedes (tredje person, høflig form).
  • Pronomena le og les erstattes gjerne av se fremfor lo, la, los og las. le og les i akkusativ 3. person entall hankjønn brukes likevel gjerne i nordlige og sentrale Spania.