Suffiks

rediger

-ning (bokmål/riksmål/nynorsk)

  1. Brukt istedenfor -ing i ord der stammen ender på n, f.eks. likning.
  2. Brukt for å danne ord med annen betydning enn den tilsvarende med -ing, f.eks. brytning, setning.
  3. Brukt for å danne verbale substantiv av verb med konkret betydning, som i bygning, krysning, skapning.
  4. Brukt for å danne verbale substantiv av verb med abstrakt betydning som alternativ til -ing, som i ridning, dyrkning.
  5. Brukt for å danne substantiv av andre substantiv, som i slektning
  6. Brukt for å danne substantiv (innbyggernavn) av stedsnavn, f.eks. totning.
  7. Særlig nynorsk: Brukt for å danne substantiv av adjektiv, som i halvning.

Se også

rediger

-ing