Se også: Verê

vere (nynorsk)

 1. eksistere
  Eg tenkjer, difor er eg.
 2. befinna seg ein stad
  Eg er jobben.
  Du var heime.
  Vi har vore heime.
 3. ha ein eigenskap
  Han er ny.
 4. hjelpeverb som viser at noko har gått føre seg
  Han er gåen.
  Eg var reist.
 5. kvile, vere uverksam
  Det får vera
 6. ha ei stode, ein tilstand
  Korleis er det med deg?
  Eg er i mot.

Andre former

rediger
 • «Å vere eller ikkje vere»
William Shakespeare, Hamlet.

Grammatikk

rediger
Bøyning (uregelrett)
Infinitiv Presens Preteritum Perfektum Imperativ Presens partisipp Passiv
å vere er var har vore ver verande (nynorsk)
har vori (unormert)
å vera  , vera (nynorsk)

Oversettelser

rediger