Wiktionary:Oversikt over maler

Curly Brackets.svg

På Wiktionary brukes maler for på en enkel måte å inkludere et stykke tekst i mange artikler som ligner hverandre. For å inkludere en mal, skriv malens navn omgitt av doble krøllparenteser i redigeringsboksen. Hvis man skriver {{xxx}} vil altså innholdet av malen [[Mal:xxx]] vises når man lagrer eller forhåndsviser.

For å vise {{malnavn}}, skriv {{mal|malnavn}}.

Denne siden har til hensikt å informere om de viktigste malene og gi instruksjoner om hvordan de brukes. Den gir imidlertid ikke utfyllende informasjon om hvordan man bruker maler. For detaljert informasjon om dette, se Hjelp:Maler.

  • For å se ALLE maler, gå til Spesial:Alle sider, velg «Mal» under «Navnerom», og trykk «Gå».
  • For å se hvilke sider som bruker en spesiell mal, gå til malsiden og klikk på «Lenker hit».

VedlikeholdsmalerRediger

Se den egne siden Wiktionary:Vedlikeholdsmaler

Maler for nye siderRediger

Maler som inneholder ordet «ny» refererer til maler som hjelper en med å opprette nye sider på Wiktionary. Først kommer språkkoden, deretter ordet «ny», og til slutt en spesifisering, for eksempel Mal:fr-ny-adj.

Disse malene brukes som grunnlag for å lage en ny artikkel. Dersom de brukes sammen med MediaWiki:Noexactmatch kan leseren velge å opprette en ny artikkel med malen som grunnlag når han eller hun søker etter et ord som ikke har noen artikkel.

NorskRediger

Forkortelser, akronymer, symboler og initialordRediger

Hver av malene {{forkortelse}}, {{akronym}} og {{initialord}} oppretter en lenke til den tilsvarende kategorien (som er en underkategori av Kategori:Forkortelser, akronymer og initialord) samt fører dem opp i hovedkategorien. Dette gjøres for å tilfredsstille både dem som vil ha alle artiklene samlet og dem som forstår distinksjonene og ønsker å se separate lister.

  • Sammendrag:

KategorimalerRediger

HjelpemalerRediger

Disse malene hjelper til med å avgrense definisjoner og/eller vise at de tilhører en eller annen grammatisk kategori. De brukes for det meste indirekte i maler som {{matematikk}} og {{plurale tantum}}.

  • {{kontekst}}: Avgrenser definisjoner og legger siden til i en kategori. Sett malen rett etter «#» og foran definisjonsteksten. For eksempel kan man skrive {{kontekst|matematikk}}. Siden vil da legges til i Kategori:Matematikk. Merk at mange emner (også matematikk) har egne ferdiglagede maler, for eksempel {{matematikk}}. Dersom man bruker disse blir koden enklere å lese.
  • {{avgrens}} viser en avgrensning i et format som kan bestemmes av leseren. Standardformatet er parenteser og kursiv. Malen skal egentlig bare brukes av andre maler.

Spesielle emnerRediger

Hovedartikkel: Wiktionary:Emnemaler

Eksterne lenkerRediger

  • {{wikipedia}}. Denne malen lager en godt synlig lenke til en Wikipedia-artikkel om oppslagsordet.

Maler for grammatisk kjønnRediger

Et ords kjønn skal angis der hvor det er på sin plass. Vær sikker på at du forstår systemet i det språket du arbeider med.

Kjønn Mal Resultat
hunkjønn/femininum {{f}} f
hankjønn/maskulinum {{m}} m
hankjønn og hunkjønn/maskulinum og femininum {{m|f}} m og f
intetkjønn/neutrum {{n}} n
felleskjønn/commune {{c}} c

Maler for grammatisk tallRediger

Tall Mal Resultat
entall/singularis {{s}} sg.
flertall/pluralis {{p}} pl.

KolonnerRediger

Lange lister (slik som avlede former eller oversettelser) ser vanligvis bedre ut når de formateres i kolonner. Malene som beskrives under lager kolonner på en enkel måte.

På Wiktionary settes slikt materiale i nedtrekkbare tabeller, slik at brukeren kan lese dem hvis han eller hun ønsker. Dette gjør siden enklere å lese. For lange lister er det å foretrekke å bruke nedtrekkbare tabeller, mens korte lister godt kan være synlige.

Disse malene består av tre deler: en «topp», en «midte» og en «bunn». Plasser «topp»-malen rett over innholdet og «bunn»-malen rett under. Plasser «midt»-malen så nær midten som mulig.

Bruk bare maler fra én gruppe om gangen. Ikke kombiner maler fra forskjellige grupper, ellers vil ikke innholdet vises ordentlig.

OversettelserRediger

De følgende malene viser oversettelser i en nedtrekkbar tabell. De skal bare brukes i Oversettelser-seksjonen i en artikkel. I andre seksjoner skal man bruke en av de andre malene som angis under.

«Overs-topp»-malen tar en parameter som brukes som overskrift i tabellen. Her skriver du et sammendrag av betydningen. I oppslaget for bil skriver du for eksempel «motorisert fremkomstmiddel»: {{overs-topp|motorisert fremkomstmiddel}}.

For oppslagsord med samme betydning - f.eks. minst to av bokmål/nynorsk/nynorsk sideform eller ord som kan skrives både med og uten aksent - kan man lage oversettingsmaler for enkeltord som gjør at oversettelser som legges til for ett av ordene blir tilgjengelig i begge/alle oppslagsordene. Istedenfor en liste som ovenfor, legger man inn {{o-ord1/ord2}} der oversettelene skal stå. Så oppretter man et nytt oppslagsord Mal:o-ord1/ord2 på vanlig måte. Ta gjerne kopi av "innmaten" til en annen o-mal og modifiser den - man husker da f.eks. også å kategorisere malen.

Andre listerRediger

De følgende malene lager lister med to kolonner i en nedtrekkbar tabell. De skal brukes i alle andre seksjoner enn Oversettelser-seksjonen.

Lister som alltid visesRediger

Alternativt kan man lage lister som alltid vises (de er ikke en nedtrekkbar tabell). Dette formatet bør reserveres for korte lister.

De følgene malene lister innholdet i to, tre og fire kolonner. De skal ikke brukes i Oversettelser-seksjonen.

To kolonnerRediger
To kolonnerRediger
Fire kolonnerRediger

BøyningsmalerRediger

Se Wiktionary:Bøyningsmaler

ForskjelligRediger

  • {{lyd}}: For lydfiler med gjengivelse av uttalen av et ord.
  • {{R:Xxx}}: For referanser

Se ogsåRediger