Språk: Tysk
Språkkode: de
Hovedkategori: Kategori:Tysk
Etter tema: Kategori:de:Emner
Vedlikehold: Kategori:Mangler (tysk)
Brukere: Kategori:Bruker de