Wiktionary:Hvordan bruke Wiktionary


Velkommen til Wiktionary!

Wiktionary er en ordbok som har som mål å dekke flest mulig språk på best mulig måte, hvilket gjøres under lisensen GFDL, slik at alle kan bruke innholdet videre. Wiktionary skapes av frivillige bidragsytere, på samme måte som Wikipedia. Dette betyr at Wiktionary som ordbok ikke er komplett, siden den alltid er under utvikling, men det betyr også at den har stort potensiale, siden den ikke er bundet av økonomiske rammer eller lignende.

Oppslag

rediger
 
Bildet er tatt av oppslaget akseptabel, og deretter ført på forklaringer. Se gjerne på dette bildet dersom du er usikker på hva som menes med de ulike ordene. Du kan få større versjon ved å trykke på det.

Alle oppslag har (eller skal ha) en overskrift som angir språk, og en overskrift som angir ordklasse. Deretter kommer selve oppslagsordet markert i uthevet skrift, definisjon(er), og eventuelt tillegg, som for eksempel grammatikk og synonymer. I språk som har grammatiske kjønn, er dette gjerne markert ved ord der det er aktuelt, spesielt ved substantiv og adjektiv.

På oppslag for norske ord finnes det oversettelser til andre språk, mens oppslag for andre språk kun skal ha lenke til det norske ordet. Oversettelsene føres vanligvis slik at det er lenke til ordet slik det er definert på norsk Wiktionary (dersom siden finnes), samt at det er en lenke til Wiktionary på språket det blir oversatt til. Står det for eksempel dansk: acceptabel da(da), er «acceptabel» lenket til denne siden på norsk Wiktionary, mens «da» i opphøyet skrift lenker til samme ord på dansk Wiktionary.

Kategorier

rediger

De fleste oppslagene har kategorier nederst på siden. Her står gjerne hvilken ordklasse i hvilket språk ordet tilhører, og trykker du på denne, vil du se andre ord som er av samme ordklasse i samme språk.

I tillegg kan enkelte ord, spesielt slike som er naturlig å sortere under et emne, ha egne kategorier for dette. Dette kan du for eksempel se på Kategori:en:Familie, hvor familie-ord er kategorisert.

Språkkoder

rediger

Wiktionary bruker en del språkkoder for å definere språk i ulike forbindelser. Disse benyttes fordi de er enkle å forholde seg til og bruke, bare man vet hva det er. Mange språk er lette å tenke seg til, slik som at en betyr engelsk og sv betyr svensk. Om man er usikker, står de fleste kodene som benyttes her.

Lenker i venstremargen

rediger

Lengst ned i venstremargen kan du se lenker hvor det står ulike språk, ut fra hva de heter på dette språket. Dette er lenker til andre utgaver av Wiktionary, hvor det samme ordet er definert, men da muligens på en annen måte.

Se også

rediger