Wiktionary:Eksterne ressurser

Det finnes en rekke språkressurser på Internett, som vi kan bruke når vi lager en ordbok. Dette er en liste over ressurser vi kan bruke, som gir tips om språkbruk og rettskriving. Husk at vi som et Wiktionary-prosjekt, har mulighet til å hente inn erfaringer og hjelp fra de andre wiktionaryene, så hvis du lurer på hvordan noe kan gjøres: gå til andre prosjekter og se hvordan de har gjort det! Engelsk og fransk kappes om å være de største Wiktionary-prosjektene, og de har gjerne funnet en del løsninger som er gode, og som kan gi videre ideer som vi her på norsk wiktionary kan bruke og videreutvikle.

Liste over eksterne ressurser rediger

Ordbøker og -lister rediger

 • Bokmål- og nynorskordboka på UiOs Dokumentasjonsprosjekt oppgir offisiell norsk rettskriving av ord på både bokmål og nynorsk, gir definisjoner av ord, og bøyning (hvis man klarer å dechiffrere de kryptiske kodene som ordboken operer med).
 • Rikmålsforbundets Riksmålsordliste oppgir rettskrivningen for riksmål. Den oppgir også bøyning, men bare helt unntaksvis definisjoner av ord
 • Ordnett er Kunnskapsforlagets ordbøker på nett: Kun den norske versjonen er gratis, for andre språk må man kjøpe et abonnement. Den norske oppgir både definisjoner og bøyning.
 • På godt norsk er Språkrådets liste over avløserord, mange av dem relaterer til datateknologi.
 • Geografiske namn er en liste fra Språkrådet over land, verdensdeler, regioner, hav, større elver m.m. Listen er sortert alfabetisk, og tar utganspunkt i nynorsk rettskriving (ord på bokmål har oppføringen se (nynorskformen)). Den oppgir også innbyggernavn (demonymer) og adjektiv for land, verdensdeler og regioner.
 • Innbyggjarnamn er en liste fra Språkrådet som oppgir innbyggernavn (demonym) for steder i Norge. Listen er sortert alfabetisk etter innbyggernavn (dvs. «araber» er under A, og ikke H).
 • Navn på språk er en liste over språknavn; den oppgir også språkets navn på engelsk og fransk, samt ISO 639-2 og ISO 639-3 kode. Listen er sortert alfabetisk etter språkets navn på norsk. (Inneholder ikke alle språk, f.eks. er laotisk utelatt.)
 • Navn på stater er en liste fra 1995 som oppgir norsk kortform og langform av landenavn.
 • UDs liste over stater, disse er sortert alfabetisk etter norsk kortform, og oppgir innbyggernavn (demonym), kortform, langform, og hovedstadens navn på norsk, engelsk og fransk, samt uavhengighet og nasjonaldag.
 • Oversikt over ordlister hos Mållekken, en Høgnorsk wiki. Disse kan brukes for å finne forskjellige (ny)norske avløserord.

Hjelpesider rediger

Grammatikk rediger

 • Grammatikk med nye grammatikktermer er en guide fra Riksmålsforbundet som gir en grundig innføring i norsk grammatikk. Den bruker både klassiske grammatikktermet (2. kondisjonalis, imperfektum, plusskvamperfektum) og de nye grammatikktermene (futurum preteritum perfektum, preteritum og preteritum perfektum).
 • Språkrådets grammatikk og skriveregler er en guide som tar utgangspunkt i vanlige problemstillinger når man skriver, og oppgir hva som er offisiell, norsk rettskriving.

Skriveregler rediger

 • Capitalization of Wiktionary Pages er en side på meta som oppgir hvilke språk som bruker stor forbokstav på hva. Den tar utganspunkt i engelsk rettskriving, dvs. at det den tar stilling til er: nasjonalitet (som substantiv og adjektiv), navn på språk, og dag- og månedsnavn.
 • Korrekturavdelingen har mange språktips for norsk: tegnsetting, store forbokstaver, forkortelser, osv.