Mal:pt-verb-ar

Definisjon:
Bøyning av verb som ender på -ar.
Syntaks:
{{{pt-verb-ar|verbets base (uten endingen -ar}}
Eksempel:
for verbet amar, bruk {{pt-verb-ar|am}}