Mal:fr-verb-rire

Denne malen brukes for regelrette verb som slutter på -rire i infinitiv og tilhører gruppe 3. Hvis verbet begynner med vokallyd, legg til et parameter '=ja, slik at pronomenet for første person entall, skrives «j’» og ikke «je». For et refleksivt verb, legg til parameteret ref=ja.