[rediger]

Dokumentasjon

Bruk denne malen i etymologi-seksjonen.

Malen tar 2 posisjonsparametre:

  1. Språkkoden i opphavsspråket, altså språket leksemet (ordet) stammer fra.
  2. Språkkoden i destinasjonsspråket, altså oppslagsordets språk. Hvis det ikke angis, er norsk standard.

Malen vil

  • lage en lenke til Wikipedia-artikkelen om opphavsspråket.
  • kategorisere leksemet i rett kategori.

Et eksempel for et norsk leksem, katstrofe. grc språkkoden for gammelgresk):

==Etymologi==

Fra {{etyl|grc}} {{term|sc=polytonic|καταστροφή|tr=katastrophē|språk=grc}}.

Fra gammelgresk καταστροφή (katastrophē)

Et eksempel for et ikke-norsk leksem, latin synonymum:

==Etymologi==

Fra {{etyl|grc|la}} {{term|sc=polytonic|συνώνυμον|tr=sunōnumon|språk=grc}}.

Fra gammelgresk συνώνυμον (sunōnumon).

Et eksempel for et ikke-norsk leksem som ikke blir kategorisert, for det flerspråklige Chlamydomonas:

==Etymologi==

Fra {{etyl|grc|mul}} {{term|sc=polytonic|χλαμύς|tr=khlamus|språk=grc}}.

Fra gammelgresk χλαμύς (khlamus).

ImplementeringRediger

Implementeringen skjer ved hjelp av malen {{språkmal}}.