Personlig pronomen {{{reg}}}
Nominativ Akkusativ Eieform
Hankjønn Hunkjønn Intetkjønn Flertall