Norsk rediger

Suffiks rediger

-abel

  1. Et adjektivssuffiks som henspeiler på at noe er mulig eller i stand til å være mottager av en handling (der handlingen er verbet som sammenstilles med suffikset)
    Den tonen der er ikke akseptabel!
    Hun var forlovet med en respektabel herre fra byen.

Etymologi rediger

Fra latin -ābilis («-abel»)

Oversettelser rediger