๑๐๐

ThaiRediger

TallordRediger

๑๐๐ (ร้อย)

  1. 100 (hundre)